• Biuletyn Informacji Publicznej
  • tel./fax. 77 437 62 07

Stawiamy na rozwój z indywidualizacją

Projekt pt. "Stawiamy na rozwój z indywidualizacją"

Dnia 1grudnia 2012 roku na terenie ZPSz w Lubrzy rozpoczęto realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu ma na celu zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia pozalekcyjne są realizowane zgodnie
z wcześniej opracowaną tematyką, dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestników projektu oraz harmonogramem zajęć. Uczniowie zostali zakwalifikowani do trzech grup projektowych w zależności od rodzaju trudności.
Są to :

 

1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (8 osób)

2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.(8 osób)

3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (10 osób)

Na zajęciach stosuje się różnorodne metody i formy pracy. Uczniowie pracują indywidualnie oraz grupowo. Przy realizacji projektu wykorzystuje się zakupione pomoce dydaktyczne, karty pracy, zeszyty, tablicę, sprzęt sportowy.

Wykonawcami projektu są: p. Lilla Gąsior, p. Danuta Wacławik oraz p. Barbara Lesiów

Barbara Lesiów

Projekt klasy I-III

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2022 ©