• Biuletyn Informacji Publicznej
  • tel./fax. 77 437 62 07

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W roku szkolnym 2015/2016 pracowałam w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Terapią objętych było 38 uczniów:

  • Kl. Ia  - 7 uczniów
  • Kl. Ib  -  7 uczniów
  • Kl. IIa  - 6 uczniów
  • Kl. IIb  - 7 uczniów
  • Kl. III  -  3 uczniów
  • Kl. IV ? V ? 8 uczniów

Na początku roku szkolnego przeprowadziłam badania przesiewowe uczniów kontynuujących terapię  i badania pierwszoklasistów na podstawie karty badania mowy własnego autorstwa. Po wnikliwej analizie badań utworzyłam indywidualne programy logopedyczne dla każdego ucznia.

Podczas diagnoz sprawdzałam ; funkcje połykania, funkcje oddechowe, budowę i sprawność narządów artykulacyjnych, sprawność artykulacyjną (mowę), słuch fizyczny i fonematyczny, analizę i syntezę słuchową wyrazów, nadawanie i rozumienie mowy w zależności od wieku dziecka.

Najczęściej występujące wady wymowy to; sygmatyzm trzech szeregów głosek syczących, szumiących i ciszących, rotacyzm i różnego rodzaju deformacje   mowy. Do terapii zakwalifikowano 38 uczniów z czego 24 z nich to uczniowie kontynuujący terapię zapoczątkowaną we wcześniejszych latach.

Każdemu dziecku prowadziłam zeszyt ćwiczeń w którym na bieżąco wklejałam instrukcje dla rodziców dotyczące ćwiczeń logopedycznych, które winni wykonywać wraz z dzieckiem codziennie.

Terapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane były zabawy i ćwiczenia stymulujące językowy rozwój dzieci ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie. Podczas pracy u wszystkich uczniów poprawił się stan aparatu artykulacyjnego u bardzo wielu z nich udało się wywołać głoski w izolacji oraz sylabach, wielu z nich poprawnie artykułuje trudne głoski w wyrazach i mowie spontanicznej. Poprzez systematyczną pracę rodziców wraz z dziećmi widoczną poprawę zauważa się u 20 uczniów. 3 uczniów terapię mowy zakończyło w pierwszym semestrze roku szkolnego i nie wymaga jej kontynuacji.

Przebieg terapii logopedycznej odnotowywany był w dziennikach zajęć logopedycznych.

Wnioskiem do dalszej pracy będzie zwiększenie nacisku na współpracę z rodzicami oraz zwiększanie ich świadomości na konsekwencje przedłużających się wad wymowy.

 

mgr Lilla Gąsior

Treść podstrony

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2022 ©