• Biuletyn Informacji Publicznej
  • tel./fax. 77 437 62 07

Historia szkoły - 50 lat istnienia

Jubileusz 50-lecia szkoły jest wyjątkową okazją do podsumowania dorobku oraz przypomnienie lat minionych, których wspomnienie budzi wzruszenie i przywołuje obrazy z przeszłości, tak ważne i niezapomniane.

Minęło wiele lat, które wskazują na ogromne zaangażowanie całej społeczności szkolnejw dążeniu do tworzenia sprzyjających warunków pracy i nauki. Szkoła jest bezpośrednio związana z funkcjonowaniem wsi i jest świadkiem najnowszych dziejów a przez 50 lat swojego istnienia wywarła niewątpliwie największy wpływ na rozwój intelektualny naszego społeczeństwa. Była i jest nadal miejscem krzewienia kulturyoraz miejscem kształtowania charakterów.

Budowa szkoły, w której obecnie się znajdujemy była odpowiedziąna zapotrzebowanie edukacyjne związane z rozwojem wsi.  Było to bardzo ważne dla miejscowości wydarzenie. Ludność brała udziałw budowie poprzez czyny społeczne, dlatego też budynek został bardzo sprawnie wzniesiony. Oddana do użytku w 1961 roku. Siedmioklasowa szkoła wyglądała nieco inaczej i mogła wówczas pomieścić około 220 uczniów.15 lipca 1961 roku władze PRL-u wydały ustawę o rozwoju oświaty i wychowania normującą działanie szkolnictwa. Podstawową szkolną jednostką organizacyjną stała się wówczas 8 letnia szkoła podstawowa.

Następnie w latach siedemdziesiątych szkoła uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej, w której w 1973 roku wprowadzono nietypowy system organizacji.

  • Młodzież klas V ? VII z Lubrzy, Olszynki, Prężynki i Nowego Browińca uczyła się w Lubrzy
  • uczniów klas I ? IV z Lubrzy wożono do Olszynki

Zbiorcza Szkoła Gminna posiadała też 3 filie SP w Prężynce, SP w Olszynce, SP w Nowym Browińcu.
System taki wprowadzono, aby:

  • uniknąć nauki w klasach łączonych
  • nauczali uczniów specjaliści poszczególnych przedmiotów
  • wprowadzić system gabinetowy i lepiej wykorzystać liczne pomoce naukowe.

W wynajętych pokojach we wsi urządzono pracownie do zajęć praktyczno- technicznych dla chłopców i dziewcząt. Mieszkańcy Lubrzy wybudowali w czynie społecznym drogę dojazdową do szkoły, a w czasie wakacji wybudowano 3 km drogi do Prężynki aby autobus mógł kursować bezpiecznie. Planowano wówczas już rozbudowę szkoły aby uczniowie klas I-IV mogli uczyć się w Lubrzy oraz budowę domu nauczyciela.

W roku 1976 odbyła się uroczystość nadania Zbiorczej Szkole Gminnej imienia Janka Krasickiego. Szkoła otrzymała sztandar i posiadała swój, związany z patronem hymn. Przesz wiele lat nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły otrzymywali życzenia z okazji Dnia Nauczyciela,lub zakończenia roku szkolnego od Jerzego Krasickiego,który był bratem patrona. W roku 1989 istnieje ostatni zapis dotyczący obchodów związanych z rocznicą nadania imienia. W roku 1990 na skutek zmian ustrojowych zrezygnowano z patronatu.

Oblicze teraźniejszej szkoły to efekt wprowadzonej w 1999 roku reformy programowej i ustrojowej reformy oświaty. Utworzono wówczas Zespół Publicznych szkół w Lubrzy w skład których weszła 6 letnia szkoła podstawowa i 3 letnie gimnazjum.

50 lat szkoły - przygotowania

50 lat szkoły - odsłonięcie tablicy

50 lat szkoły- przemówienia

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2024 ©