• Biuletyn Informacji Publicznej
 • tel./fax. 77 437 62 07

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności cyfrowej strony internetowej Szkoły Podstawowej w Lubrzy.

Szkoła Podstawowa w Lubrzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.szkolalubrza.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-19
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-11-19

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie obrazy i zdjęcia mają ustawiony opis,
 • nie wszystkie pliki mają ustawiony opis,

Do końca 2022 roku strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych,

Informujemy również, iż na bieżąco monitorujemy potrzeby użytkowników naszej strony internetowej i w niedalekiej przyszłości planujemy wzbogacić jej możliwości o łatwą zmianę rozmiaru czcionki oraz kontrastu.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-15.

Metoda przygotowania oświadczenia
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Pan Kamil Lubaszka
e-mail: kamillubaszka@o2.pl
telefon: 609106795

Tą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wniosek powinien zawierać:

 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informację w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Lubrzy, ul. Szkolna 22, 48-231 Lubrza

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony parkingu znajduje się drugie wejście również dostępne w godzinach pracy szkoły. Do obu wejść prowadzą schody, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Główne wejście do szkoły jest monitorowane, odczyt monitoringu znajduje się w sekretariacie szkoły.
 3. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Klatki schodowe usytuowane są po obu stronach korytarza. Budynek nie posiada wind.
 4. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne:
Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2024 ©