• Biuletyn Informacji Publicznej
 • tel./fax. 77 437 62 07

Biblioteka szkolna

BIBLIOTEKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRZY ul. Szkolna 22 48-231 Lubrza

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła?

Wisława Szymborska

Biblioteka w naszej szkole jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku. Znajduje się ona na pierwszym piętrze i zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię. Biblioteka posiada bogaty księgozbiór - literaturę piękną i popularnonaukową. Stale dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych oraz nowości w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży.

W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki do czytania, mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza.

Czytelnia wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe z łączem internetowym. Istnieje tu również możliwość wydrukowania oraz kserowania dokumentów potrzebnych na lekcję.

Bibliotekarz na bieżąco organizuje konkursy czytelnicze, tematyczne wystawy książek oraz ciekawe lekcje biblioteczne. Biblioteka szkolna jest miejscem przytulnym, przyjaznym, sprzyjającym nauce i relaksowi. Zawsze chętnie wita czytelników i internautów. 

Do szkolnej biblioteki serdecznie zapraszamy także rodziców naszych uczniów. Mogą Państwo wspólnie ze swoimi dziećmi wybierać książki do wypożyczenia i skorzystać z literatury pedagogicznej dla dorosłych.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

                                                                                                                                                                                   

 Co to znaczy być wzorowym czytelnikiem?

 Wzorowy czytelnik często odwiedza bibliotekę. Wymienia się z innymi czytelnikami, bibliotekarzem i nauczycielami swoją wiedzą na tematy czytelnicze. Wciąż rozwija swoje zainteresowania czytelnicze, wzbogaca swą wiedzę. Bierze udział w konkursach czytelniczych bądź innych imprezach bibliotecznych. Informuje bibliotekarza, jakie książki chciałby przeczytać, ma przez to wpływ na rodzaj zakupów bibliotecznych. Przestrzega regulaminu biblioteki. Odznacza się kulturą czytelniczą szanując książki i jest przykładem kulturalnego zachowania w pomieszczeniu bibliotecznym.

Tytuł "Wzorowego Czytelnika" przyznaje bibliotekarz na koniec roku szkolnego.                                                                                                                                          

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej oraz rodzice i inne osoby - za zgodą dyrektora szkoły na określonych zasadach:

 1. Udostępnianie zbiorów biblioteki odbywa się w godzinach otwarcia.
 2. W bibliotece obowiązuje zachowanie ciszy, spokoju i porządku.
 3. W czasie przebywania w bibliotece nie wolno spożywać posiłków.
 4. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek,  przeglądane dokumenty należy odkładać w to samo miejsce, bądź oddać je bibliotekarzowi.
 5. Księgozbiór wypożyczalni jest udostępniany uczniom do domu.
 6. Z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych można korzystać tylko w czytelni, zbiory te udostępnia nauczyciel ? bibliotekarz.
 7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, każdą na okres 3 tygodni; zwrot winien nastąpić niezwłocznie po przeczytaniu.
 8. Uczeń przygotowujący się do konkursów itp. ma prawo wypożyczyć jednorazowo więcej niż trzy książki.
 9. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 10. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki czytelnik musi zwrócić taką samą książkę, o tej samej lub wyższej wartości, po uprzednim porozumieniu się z bibliotekarzem.
 11. Przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki powinny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki w terminie wyznaczonym przez bibliotekarza (dotyczy wszystkich czytelników).
 12. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) czynne jest w godzinach otwarcia biblioteki. Z ICIM  mogą korzystać czytelnicy biblioteki.
 2. Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do realizacji celów edukacyjnych.
 3. Korzystanie z komputerów, programów multimedialnych i Internetu jest bezpłatne.
 4. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera, bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy użytkownikowi.
 5. Komputery włącza i wyłącza bibliotekarz.
 6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.
 7. Czas pracy wynosi 1 godzinę, może on być skrócony do 30 minut w przypadku większej liczby oczekujących.
 8. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejących ustawieniach systemowych i oprogramowaniu.
 9. Można tworzyć i zapisywać pliki tymczasowo we wskazanym przez bibliotekarza katalogu. Dane tymczasowe usuwa użytkownik po zakończeniu pracy.
 10. Komputer może być wykorzystywany do przeglądania CD-ROM-ów i płyt DVD z zasobów biblioteki. Korzystanie z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych dozwolone jest wyłącznie po uprzednim ich sprawdzeniu programem antywirusowym.
 11. W czytelni możliwe jest drukowanie i kopiowanie pojedynczych egzemplarzy dokumentów. Drukowanie, kserowanie i skanowanie wykonywane są przez bibliotekarza.
 12. Bibliotekarz ma możliwość sprawdzenia przeglądanych przez uczniów stron.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 14. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik. Jeśli jest on niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą Rodzice.
 15. W czasie pracy należy zachować ciszę.
 16. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 17. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje zakaz korzystania z Centrum na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkoła Podstawowa w Lubrzy 2023 ©